Marcha Schagen creates (wearable) objects, installations, performances and videos driven by society critical research. 

 

Within my practice I use a conceptual and experimental approach that encompasses (wearable) object-, installation-, performance- and video-based projects. These works contain artistic research to material, based on social themes that aspire to deal with contemporary concerns and issues. In my projects I often merge scientific concepts with my art practice to aspire to understand humanity's place in the world.

I am fascinated by how science in art can activate our imagination, provide us with insights about human existence and provoke us to think more critically and creatively about our life and our world. 

 

Major themes I work with are privacy, sustainability, time and ethnicity. 

Besides working autonomously, I also collaborates with other artists and disciplines.

I am involved in education projects by giving workshops about my artistic practice in combination with social issues.

 

Graduated at University of the Arts Utrecht, Netherlands in 2013

Completed an internship with Iris van Herpen in 2013.

Co-creator of Project KOVR , 2016 - present. 

 

 

Binnen mijn praktijk gebruik ik een conceptuele en experimentele aanpak die (draagbare) object-, installatie-, performance- en videogebaseerde projecten omvat. Deze werken komen voort uit een artistiek onderzoek naar materiaal gebaseerd op uiteenlopende maatschappelijke thema’s die streven naar een omgang met hedendaagse zorgen en onzekerheden. Daarnaast voeg ik vaak wetenschappelijke concepten samen met mijn kunstpraktijk waarin de plaats van de mensheid in de wereld wordt bevraagd en onderzocht. Ik ben gefascineerd door hoe wetenschap in de kunst onze verbeelding kan activeren, ons inzichten over het menselijk bestaan kan verschaffen en ons kan aanzetten om kritischer en creatiever na te denken over ons leven en onze wereld. 
 

 

 

2010 - present

2010 - present